The Hapal(a) surname
Další rody

Další rody

Kromě rodu Hapalů ze Stříteže nad Ludinou víme o těchto rodech ze 17. století (z lánového rejstříku), které mají pokračování až do 21. století:

  • z Uhřičic (okres Přerov)
  • z Domanína (okres Hodonín)

Rodokmeny těchto rodů nemáme zpracovány. Tento úkol čeká na další badatele. Mohou využít i tuto tabulku jednotlivých archivních záznamům k rodům Hapal a Hapala.

Z pozdější doby máme tyto rody: